DIỆU LINH 

300.000

Nghệ danh : DIỆU LINH
Năm sinh 1995

SỐ ĐIỆN THOẠI:

01637201472

Giá đi khách : 300K/shot(thời gian 30 phút lên đỉnh cùng người đẹp)

pass GAIGOISAITHANH

Khu vực hoạt động : Cầu diễn hồ tùng mậu