PÉ NY

300.000

Gái gọi: Pé Ny
Năm sinh : 1991
Nguồn gốc : miền tây
Giá : 300k / 1 Shot
Giá nhà nghỉ, khách sạn : 80k-100k/h đầu
Thời gian làm việc hàng ngày : 11 giờ đến 23 giờ
SĐT gái gọi: 01265071388 – PASS : Lấy số ở Gaigoisaithanh